TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Nhiệt độ mùa xuân nhiều thay đổi, ngày 21-03 nhiệt độ miền Bắc Đài loan lên đến 30 độ


Thời tiết mùa xuân thường xuyên thay đổi, theo dự báo thời tiết một tuần của Cục Khí tượng Trung Ương, ngày 21 tháng 03, tại các huyện thị thời tiết ấm áp dễ chịu. Dự báo của Cục Khí tượng cho hay, từ ng&a……more