TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Người dân xếp hàng dài chờ Tổng thống Thái Anh Văn phát lì xì tại chùa Trấn Lan Cung

Người dân xếp hàng dài chờ Tổng thống Thái Anh Văn phát lì xì tại chùa Trấn Lan Cung
Sáng ngày 08/02, cũng tức là mồng 4 Tết, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến chùa Trấn Lan Cung tại thành phố Đài Trung để thắp hương cầu phúc và phát lì xì năm mới, rất nhiều người dân đ&……more