TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Lại đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ giáo dục . Phan Văn Trung : Sẵn sàng gánh vác trách nhiệm nặng nề

新任教育部長潘文忠(中)14日表示,行政院長蘇貞昌過去是他的長官,在教育、文化上很聆聽他的意見,這次擔任教育部長責無旁貸,會抱持對教育熱忱,為過去規劃的政策全力以赴。
Ngày 14/1, Viện hành chính tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ cho tân nội các, ông Phan Văn Trung lại đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ giáo dục, sau khi kết thúc lễ bàn giao, ông lậ……more