[Tổng quan] Hiệp định BIA giữa Đài Loan và EU gặp thời điểm bầu lại Nghị viện Châu Âu, Bộ Ngoại giao: tiếp tục trao đổi và giao tiếp

Ông Khương Sâm - Vụ trưởng Vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc (Ảnh: CNA) -
Đài Loan mong muốn cùng với Liên minh châu Âu ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương (BIA), nhưng cho đến nay vẫn chưa khởi động đàm phán.Sáng ngày 14-3 ông Khương Sâm, Vụ trưởn……more