TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Đảm bảo an toàn khi thanh toán di động, Viện Hành Chính: Đừng cài đặt APP không chính thức

Đảm bảo an toàn khi thanh toán di động, Viện Hành Chính: Đừng cài đặt APP không chính thức
Thanh toán di động càng lúc càng trở nên phổ biến, sáng ngày 08/02, Viện Hành Chính nhắc nhở người dân cần chú ý đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ thanh toán di động khi đi mua sắm, ……more