TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Bộ Ngoại giao: Quan hệ Đài – Mỹ vĩnh hằng như kim cương.


Luật Quan hệ Đài Loan của Mỹ đã được lập pháp 40 năm. Nhằm để thể hiện tầm quan trọng của bộ luật này trong 40 năm qua đối với quan hệ của hai bên và sự ổn định an toàn hòa ……more