TNT Media Kansas City, Missouri

Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi | Nhạc: Ngọc Lễ | Trình bày: Các Thí Sinh SBTN VOICE

Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi | Nhạc: Ngọc Lễ | Trình bày: Các Thí Sinh SBTN VOICE

Để đặt mua DVD "SBTN VOICE Finale – Season 1"
Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com
Mua digital copy: www.sbtngo.com
Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #SBTNVOICE #SBTNGO