TNT Media Kansas City, Missouri

Tình Khúc Thời Chinh Chiến – Kỳ 2 | Tác Giả & Tác Phẩm

Tình Khúc Thời Chinh Chiến - Kỳ 2 | Tác Giả & Tác Phẩm

Tình Khúc Thời Chinh Chiến – Kỳ 2 | Tác Giả & Tác Phẩm

Vẫn tiếp nối với chủ đề "Tình Khúc Thời Chinh Chiến", chương trình tuần này chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe và tìm hiểu về ý nghĩa của Khu Bưu Chính trong bài hát “Viết Từ KBC” của nhóm nhạc sĩ Lê-Minh-Bằng và hoàn cảnh sáng tác bài Tấm Thẻ Bài của nhạc sĩ Huyền Anh

Kỳ 1: https://youtu.be/Z-Rv_UrcxbA
————
Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #tacgiatacpham #tinhkhucthoichinhchien