Tin nóng RFA | Việt Nam dừng mọi hoạt động hội họp, tụ tập trên 20 người

Tin nóng RFA | Việt Nam dừng mọi hoạt động hội họp, tụ tập trên 20 người

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Việt Nam dừng mọi hoạt động hội họp, tụ tập trên 20 người
Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường
Bộ Công an đã xử lý hơn 300 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn