Tiếp kiến Hội trưởng Hội Nghị sĩ Nikka của Nhật Bản, Tổng thống: Hy vọng Đài Loan và Nhật Bản tăng cường hiệp thương kinh tế

Tổng thống Thái Anh Văn (phải) tiếp kiến Hội trưởng Hội Nghị sĩ Nikka (trái)
Ngày 17/01, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến đoàn viếng thăm của Hội Nghị sĩ Nikka (Nhật Bản) do Hội trưởng ông Furuya Keiji dẫn đầu, và gửi lời cảm ơn đến ông Furuya vì đã thường xuyên quan tâm v&agrave……more