Tiền đòi bảo hiểm vụ cháy miền Bắc California lên $9 tỷ

-Thượng nghị sĩ Al Franken từ chức
-Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật nới lỏng kiểm soát súng
-Tiền đòi bảo hiểm vụ cháy miền Bắc California lên $9 tỷ

Người Việt TV (c) 2017 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

,