Thông qua vòng 3 dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản, nới lỏng quy định làm 7 ngày nghỉ 1 ngày

“Dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản” tiếp tục sửa đổi quy định “Một tuần 1 ngày nghỉ bắt buộc và một ngày nghỉ thường lệ” trong lúc vượt ải tại phiên họp bất thường của Viện Lập pháp, do hai bên đảng đối lập và đảng cầm quyền có sự bất đồng khá lớn về việc sửa đổi luật, nên từ chiều ngày 9-1 phiên họp của Viện Lập pháp diễn ra cuộc chiến tấn công và phòng thủ về thẩm tra dự thảo sửa đổi này thông đêm, sau cả đêm triển khai và tiến hành biểu quyết thì vào hồi 8 giờ 44 phút sáng ngày 10-1 đã được thông qua vòng 3. Theo đó xác nhận nới lỏng quy định hạn chế làm 7 ngày nghỉ 1 ngày, đối với những ngành nghề được cơ quan chủ quản Trung ương chỉ định, chủ lao động có thể thông qua sự đồng ý của công đoàn hoặc qua cuộc họp giữa chủ lao động và người lao động, để điều chỉnh ngày nghỉ trong chu kỳ 14 ngày, mà không bị giới hạn phải điều chỉnh ngày nghỉ thường lệ sau 6 ngày làm việc liên tục; nhưng phải được công đoàn đồng ý, nếu các đơn vị sự nghiệp không có công đoàn, thì phải thông qua sự đồng ý đã đạt được trong cuộc họp giữa chủ lao động và người lao động, trường hợp chủ sử dụng lao động tuyển dụng số người trên 30 người, thì phải báo cho cơ quan chủ quản để tiếp nhận kiểm tra.
 
Vào ngày 10-1 Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Lâm Hạc Minh cho biết, mặc dù đảng cầm quyền và đảng đối lập không đồng quan điểm đối với lập trường sửa đổi luật, nhưng đều nhất trí trong việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Ông Lâm Hạc Minh cho biết, sau khi Luật lao động cơ bản được sửa đổi thông qua, chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
 
Ông Lâm Hạc Minh nói 180110-13: “Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện và tăng cường bảo đảm cho quyền lợi của người lao động. Đúng như lời hứa của Tổng thống trước đây, bao gồm vấn đề lương thấp đối với thanh niên, chăm sóc lao động thuộc nhóm cộng đồng yếu thế, chính là những việc quan trọng nhất năm nay của bộ máy chấp chính, chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thúc đẩy sự chuyển đổi kinh tế, để toàn bộ cơ cấu ngành nghề và lao động phát triển theo hướng tích cực”.
 
Trả lời phỏng vấn vào sáng ngày 10-1, Thủ tướng Lại Thanh Đức cũng cho biết, sửa đổi luật lần này là với tiền đề ưu tiên bảo đảm 4 quyền lợi quan trọng cho người lao động, trên cơ sở đó dành cho chủ lao động và người lao động 4 khoảng không gian hợp tác, sau khi thông qua dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản, thể chế lao động của Đài Loan cũng sẽ hướng tới tiêu chuẩn quốc gia của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức nói: “Sửa đổi luật lần này cung cấp 4 không gian bao gồm thúc đẩy sự hợp tác giữa chủ lao động vào người lao động; và không phải bỏ hoặc giữ bất cứ một bên nào trong hai bên. Chủ lao động và người lao động cần hợp tác với nhau, giống như cá và nước hỗ trợ lẫn nhau, chính phủ sẽ không bỏ hoặc giữ bất cứ bên nào trong hai bên, hy vọng công chúng xã hội Đài Loan có thể hiểu rõ điều này.”
Hải Ly