Thông báo KHẨN: Blogger Huỳnh Thục Vy bị công an bắt giải đi

Thông báo KHẨN: Blogger Huỳnh Thục Vy bị công an bắt giải đi

Tin từ Duy, chồng của Vy, báo nhờ qua điện thoại người hàng xóm, khoảng 30 công an an ninh đã vào nhà riêng của vợ chồng ở Buôn Hồ-Đắc Lắc, dùng vũ lực bắt Huỳnh Thục Vy đi. 

Xin bạn xem tiếp bài Thông báo KHẨN: Blogger Huỳnh Thục Vy bị công an bắt giải đi tại Chân Trời Mới Media.