Thời Sự Trong Ngày: Quan hệ Mỹ Iran; Nam Dương đương đầu TQ; Venezuala vẫn nóng ̣(7/1/2020)

Thời Sự Trong Ngày: Quan hệ Mỹ Iran; Nam Dương đương đầu TQ; Venezuala vẫn nóng ̣(7/1/2020)

Chương trình Thời Sự Trong Ngày được phát thanh trên hệ thệng Radio TNT vào mối ngày trong tuần từ 10 sáng đến 11 sáng với Nam Phong, Trọng Nghía và Hoàng Thế Dân.

Đề tài:
1- Quan hệ Mỹ và Iran sau cái chết của Soleimani
2- Tình hình Venezula vẫn sôi động dù thế giới không chú ý
3- Nam Dương ̣đương đầu với Trung cộng, còn CSVN có dám phản ứng như vậy không ?

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/