Thị trưởng Kha Văn Triết: chính phủ nên lấy tư liệu làm bằng chứng thuyết phục người dân

Ngày 14/4 Thị trưởng TP.Đài Bắc Kha Văn Triết đến tham dự Hội chợ thể thao sức khỏe gia đình thiếu nhi do TP.Đài Bắc tổ chức, khi được ký giả hỏi về vấn đề liên quan đến công trình tu sửa và mở rộng quy mô cho nhà máy điện nhiệt than Thâm Áo đang gặp nhiều phản đối, Thị trưởng Kha Văn Triết trả lời cho rằng, nghĩa vụ của chính phủ nên lấy tư liệu ra làm bằng chứng thuyết phục người dân, nếu người dân bình thường họ không hiểu thì ít ra những tầng lớp tri thức tinh anh trong xã hội sẽ hiểu. Còn về ý kiến của Ủy viên Chính vụ Viện Hành chính Trương Cảnh Sâm từng nói, nếu hai thành phố Đài Bắc và Tân Bắc đạt được tiêu chuẩn tiết kiệm điện 10% thì mới có khả năng không xây nhà máy điện Thâm Áo, Thị trưởng Kha Văn Triết cho rằng lượng sử dụng điện ở TP.Đài Bắc rất khó giảm.
 
Thị trưởng Kha Văn Triết cho rằng, có xây dựng lại nhà máy điện nhiệt than Thâm Áo hay không, câu trả lời nằm ở các số liệu, ngành công thương nghiệp đa phần tập trung ở phía Bắc, hiện tại còn phải vận chuyển điện từ miền Nam lên miền Bắc, nếu không xây nhà máy điện Thâm Áo thì liệu nguồn cung điện có đủ hay không, đây là một vấn đề cần phải hiểu rõ.
 
Thị trưởng Kha Văn Triết nói: “đây không thuộc chuyên môn của tôi, tôi không đi nghiên cứu về vấn đề này, nhưng tôi cho rằng chính phủ có nhiệm vụ lấy tất cả các số liệu ra để thử thuyết phục người dân, dù cho người dân bình thường không hiểu thì tầng lớp tinh anh của xã hội sẽ hiểu, vì thế nên lấy số liệu ra thuyết phục mọi người”
  
Thị trưởng Kha Văn Triết nói thêm, chính phủ nên minh bạch và công khai toàn bộ số liệu, để người dân hiểu sau khi hủy bỏ sử dụng điện hạt nhân thì nguồn cung điện lực sẽ được sản xuất ra từ đâu.
 
Tường Vy