Thế Ngài chưa từng nghe về Nội các của tôi à!

Mỗi thành viên nội các của tôi … đều có sức tàn phá hủy diệt không thua gì bom tấn đâu nhá!

#nguyenxuanphuc #noicac #tanphahuydiet #bomtan

—–
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff