Thân dân – Gần Tây – Cách Trung để cứu nước

Thân dân - Gần Tây - Cách Trung để cứu nước

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trao đổi với Nhà báo Trần Quang Thành

Tháng 7 vừa qua, giới bá quyền Bắc Kinh đã ngang ngược cho tàu nghiên cứu địa chất HD8 hai lần xâm phạm vùng biển bãi Tư Chính thuộc chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam có lúc cách bờ biển Phan Rang gần 160km.

Hành động ngang ngươc đó của Trung Cộng đã gây sự phẫn nộ trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự quan ngại của dư luận quốc tế đặc biệt là Hoa Kỳ và EU.

Từ Hà Nội nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề “Thân dân – Gần Tây – Cách Trung để cứu nước”.