TNT Media Kansas City, Missouri

Thảm sát tại Huế -Tết Mậu Thân 1968

Trong biến cố tết Mậu Thân 1968, VC đã thảm sát hơn 4.000 thường dân vô tội tại Huế.

Những ai có phần trách nhiệm trong các cuộc tàn sát này, những kẻ nào đã ra lệnh và những kẻ nào đã thi hành?

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hiện nay, trong đó nhiều người đã tham dự hoặc là nhân chứng trong cuộc thảm sát Mậu Thân, có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi này, không phải chỉ cho những gia đình có thân nhân bị thiệt mạng, mà là cho cả dân tộc Việt Nam và cho công lý của nhân loại.