Thăm dò từ phương tiện truyền thông: Hơn phân nữa người dân ủng hộ sửa đổi Luật lao động cơ bản

    Sáng ngày 7/1 Tuần san của Tờ báo truyền thông Bộ Tài chính phát hành đã công bố bản kết quả thăm dò mới nhất về Dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản, kết quả thăm dò cho thấy, có hơn phân nữa người dân ủng hộ sửa đổi luật Lao động cơ bản, đối với những nghị đề đang được tranh cãi giữa chủ thuê và người lao động như thay đổi ngày nghỉ từ 7 ngày nghỉ 1 ngày trở thành 14 ngày nghỉ 1 ngày, cách tính tiền lương tăng ca, thời gian nghỉ ngơi giữa các ca…đều được đa số người dân ủng hộ.
 
    Phó tổng biên tập tờ báo Truyền thông Tài chính, Lâm Kỳ Bá nói: “Ngày nghỉ phép đặc biệt dời lại 1 năm rất có thể sẽ đạt sự thỏa thuận chung, có đến 76.5% người dân tán thành, ngoài ra về phương thức tính tiền lương tăng ca, có gần 65% người dân hy vọng có thể thẩm xét lại cách tính, như vậy sẽ công bằng cho chủ thuê và người lao động, về điều lệ tổng số giờ tăng ca cũng có đến 60% người dân đồng ý.”
 
   Bản thăm dò này được thực hiện từ ngày 29/12/2017 cho đến ngày 1/1/2018, có 1.856 người tham gia với độ tuổi trên 20 tuổi, đều là những người thích hợp áp dụng Luật lao động cơ bản.
 
Bích Ngân