Tết này không còn ‘vì dân và hành động’…

Giờ đây, Đinh La Thăng biết dựa vào ai để cứu vớt “quyền làm người” cho bản thân mình khỏi bàn tay dữ tợn của các đồng chí của ông?

Xin bạn xem tiếp bài Tết này không còn ‘vì dân và hành động’… tại Chân Trời Mới Media.