Tăng ngân sách quốc phòng.Tổng thống Thái Anh Văn : Tăng cường quyết tâm tự chủ quốc phòng

Ngày 6/8, tổng thống Thái Anh Văn đến Bộ tư lệnh hải quân chủ trì lễ khánh thành đài tưởng niệm thuyền buồm hải quân, ngoài nhắc lại tầm quan trọng của tính tự chủ quốc phòng, tổng thống cũng nhắc đến việc năm tới, chính phủ sẽ tăng ngân sách quốc phòng nhằm ứng xử nhu cầu an ninh quốc gia.
 
Trên đài tưởng niệm mới, có tàu mới của hải quân, bao gồm tàu ngầm, tàu phá lôi v.v… Lúc phát biểu, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, hải quân của kỷ nguyên mới sẽ được dẫn dắt bởi tàu ngầm do quốc gia sản xuất, ngoài tăng cường sức mạnh chiến đấu dưới nước, điều quan trọng hơn là tạo ra tinh thần không sợ đau khổ và không sợ hãi.
 
Tổng thống Thái Anh Văn cho hay : Quyết tâm và lòng tự tin của chúng ta đã được bạn bè quốc tế nhìn thấy. Trước sự nỗ lực của hải quân và Bộ quốc phòng, thông qua hợp tác xuyên quốc gia và sự đồng tâm hiệp lực của giới quan chức, học giả và nhà kinh doanh, chúng ta đang dần dần đột phá khó khăn để nghiên cứu và sáng tạo.
 
Và để ứng xử nhu cầu an ninh quốc gia, tổng thống Thái Anh Văn còn yêu cầu Viện hành chính tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới, bao gồm đầu tư quân sự, xây dựng lực lượng chiến đấu, tự chủ quốc phòng v.v….
 
Lệ Phương