Tại sao CSVN khởi tố Luật sư Trần Vũ Hải

Tại sao CSVN khởi tố Luật sư Trần Vũ Hải

Hội luận với XNV Lê Hoàng Hà và Luật sư Nguyễn Văn Đài.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Email: info@radiotiengnuoctoi.com