“Sự kiện Mậu Thân”: “sai lầm” hay “tội ác” ?

Fb. Ngô Nhật Đăng|

Có một bạn trên fb hỏi : Hồi đó (năm 68), ở HN anh nghĩ gì về “tổng tiến công và nổi dậy” ?
Tôi nghĩ gì ư ? Còn bé quá nhưng tôi vẫn nhớ.Nhớ cuối năm 67, cha tôi lên chỗ 3 anh em tôi sơ tán ở cùng bà ngoại. Ông ở chơi với con cái 3 ngày, khi đi ông nói với tôi : “Bố đi B, nếu con nghe trên đài hay báo có bài nào ký tên Lê Hoài Đăng thì là bố đó” (đó là tên 3 anh em tôi, bố lấy làm bút danh, một điều bắt buộc đối với các nhà văn, nhà báo đi vào Nam).

Xin bạn xem tiếp bài “Sự kiện Mậu Thân”: “sai lầm” hay “tội ác” ? tại Chân Trời Mới Media.