Soi chuyện “đốt lò” dưới góc độ biện chứng

Để chữa dứt điểm các căn bệnh trầm kha thì không còn cách nào khác ngoài cách cắt cái đuôi định hướng XHCN đi các ông ạ.

Xin bạn xem tiếp bài Soi chuyện “đốt lò” dưới góc độ biện chứng tại Chân Trời Mới Media.