Rà soát? Có tính ‘Giáo sư’ Trọng và ‘Giáo sư’ Quang?

Người đầu tiên Giáo sư Dũng đề nghị “rà soát” là ông Phùng Xuân Nhạ – Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

Xin bạn xem tiếp bài Rà soát? Có tính ‘Giáo sư’ Trọng và ‘Giáo sư’ Quang? tại Chân Trời Mới Media.