TNT Media Kansas City, Missouri

‘Quy Định 102’ là ‘Có Một Không Hai’

Phải chăng ông Tổng Trọng đã ngày càng ngả hẳn về phía Bắc kinh, chỉ coi sự viện trợ và hợp tác với Trung Quốc là có lợi, trong khi trên thực tế chứa đựng những thất bại và hiểm nguy lớn nhất, lũng đoạn nền chính trị, kinh tế tài chính một cách nặng nề.

Xin bạn xem tiếp bài ‘Quy Định 102’ là ‘Có Một Không Hai’ tại Chân Trời Mới Media.