Quốc tang

Quốc tang

Quốc tang. Sao dân tình hả hê thế?
Có được ai trong những người Cộng sản, nhìn vào cái chết của các “đồng chí” mình và thái độ chúng dân, để biết sám hối mà đổi thay?
Tôi không tin họ không nhìn ra. Nhưng tại sao không ai dám hành động?

Xin bạn xem tiếp bài Quốc tang tại Chân Trời Mới Media.