PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Người Việt tại Texas nghĩ gì về việc VietfaceTV cộng tác với đài Vĩnh Long?

Trước sự kiên đài VietfaceTV cộng tác với đài Vĩnh Long và lời kêu gọi biểu tình phản đối trước cửa tiệm Trung Tâm Thuý Nga ở miền Nam Cali của Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai, phóng viên SBTN Texas đã gặp gỡ một số đồng hương và họ đã cho biết ý kiến.

——————
Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV 

Các bạn sống ngoài Hoa Kỳ, muốn xem các chương trình của SBTN xin vào WWW.SBTNONLINE.TV