PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ an vị tượng vua Quang Trung tại miền Nam California

Sau hai tháng đưa tượng vua Quang Trung từ Texas về khu xây dựng tượng đài, nằm trên đường Euclid thành phố Garden Grove Nam California, vào ngày Chúa Nhật 2/7/2017, sau khi bệ đặt tượng làm vừa xong, Uỷ Ban Xây Dựng tượng Đài Vua Quang Trung đã có buổi đưa tượng lên trên bệ. Buổi lễ có sự có mặt của ban tổ chức, giới truyền thông báo chí và đồng hương.

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com