Phỏng vấn tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và mẹ là Bà Đặng Ngọc Minh.

Phỏng vấn tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và mẹ là Bà Đặng Ngọc Minh.

Lê Sơn phỏng vấn tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và mẹ là Bà Đặng Ngọc Minh.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/