Phiên tòa phúc thẩm xét xử Phong trào sinh viên Hoa Hướng Dương vô tội.

Vụ án sinh viên Phong trào sinh viên Hoa Hướng Dương chiếm lĩnh Viện Lập pháp đã được thẩm xét lại. Ngày 13/3, toà án tối cao Đài Loan tuyên phán, lãnh tụ phong trào này: Lâm Phi Phàm, Trần Vi Đình, Huỳnh Quốc Xương cùng 22 bị cáo vô tội.
 
Phát ngôn viên của tòa án tối cao Đài Loan Khưu Trung Nghĩa cho biết, vụ án này được phán xử vô tội trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm nhưng với lý do khác nhau. Ông Khưu Trung Nghĩa nói: “ Tòa án địa phương tuyên bố bị cáo vô tội với lý do quyền đối kháng, công dân không phục; nhưng tòa án tối cao cho rằng, vụ án này không có hành động chiếm lĩnh viện Lập pháp, kiểm soát viên không khởi tố điểm này, mà chỉ khởi tố về các điểm khác, cho nên vốn không có hành vi chiếm viện lập pháp thì không cần dùng đến các lý do trên.”
 
Hôm nay sau khi nghe kết quả xét xử của phiên tòa, ủy viên Huỳnh Quốc Xương cho biết, kết quả phán xét lần này có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển chính trị của Đài Loan.
 
 Tố Kim