Phản pháo tuyên giáo.

Phản pháo tuyên giáo.

Đó, muốn cống hiến đó nhưng đâu có được chứ. Muốn tự do làm ăn, tăng sức cạnh tranh xã hội nhưng hễ đụng chạm đến bát cơm chén cháo của nhà nước là bị gây khó dễ, chèn ép.
Tất cả đã quá đủ rồi. Đóng góp bao nhiêu cũng không đủ cho lãnh đạo và bè cánh phá phách.

Xin bạn xem tiếp bài Phản pháo tuyên giáo. tại Chân Trời Mới Media.