Phần 2: Tìm hiểu về Đấu Tranh Bất Bạo Động

Phần 2: Tìm hiểu về Đấu Tranh Bất Bạo Động

Diễn Đàn Tự Do với các cộng tác viên Phú Sĩ, Lê Hải, Thanh Liêm được phát tranh trên Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media Network. (11/17/2019)

Xin xem phần 1: https://youtu.be/ZCGBEFuALUo

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/