Phần 2: Làm sao CSVN có thể trả được món nợ công khồng lỗ 20 tỷ Mỹ Kim hiện nay ?

Phần 2: Làm sao CSVN có thể trả được món nợ công khồng lỗ 20 tỷ Mỹ Kim hiện nay ?

Phần 2 phát thanh vào ngày 2/11/2019
Xem phần 1: https://youtu.be/W5QRkGPAqxw

Chương trình Diễn Đàn Tự Do với Phú Sĩ và nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi và trên trang mạng vào mỗi Thứ Bảy lúc 6 giờ sáng California.

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi qua Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/