Phần 2: Biển Đông sẽ dậy sóng trong năm 2020; Mùa bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ

Phần 2: Biển Đông sẽ dậy sóng trong năm 2020; Mùa bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ

Phần 2: Câu chuyện tuần này với Hoàng Thế Dân và Xuân Trâm (04/01/20)
Xem phần 1: https://youtu.be/eI0G9DvB_3Y

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/