Phần 1: Những cái hay, đẹp, nhân bản và oai hùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa

Phần 1: Những cái hay, đẹp, nhân bản và oai hùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa

Chường trình Diễn Đàn Tự Do với các cộng tác viên Thanh Liêm, Phú Sĩ, Lê Hải được phát thanh trên làn sóng Radio Tiếng Nước Tối mỗi Chủ Nhật từ 6-7 giờ sáng (Cali)
Xem tiếp phần 2: https://youtu.be/FCWR4V-KA7U

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/