Phần 1: Câu chuyện VN với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình (Jan 4, 2020)

Phần 1: Câu chuyện VN với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình (Jan 4, 2020)

Đề tài: Cán bộ nhà nước CSVN sản xuất xăng giả

Chương trình Câu Chuyện Việt Nam với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi và trên trang mạng vào mỗi Thứ Bảy lúc 6 giờ sáng California.

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/