Phần 1: Câu chuyện Việt Nam với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình

Phần 1: Câu chuyện Việt Nam với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình

Xem tiếp phần 2: https://youtu.be/W7aJoUnX-yo

Các đề tài trong tuần 25/11 – 29/11/2019 :
1) Sách trắng quốc phòng của VN,
2) Visa miễn thị thực cho người nước ngoài trong vủng kinh tế ven biển
3) Tuần lễ cho phong trào dân chủ tại VN
4) Việc thu hồi ̣đất đai tại xã Đồng Tâm

Chương trình Câu Chuyện Việt Nam với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi và trên trang mạng vào mỗi Thứ Bảy lúc 6 giờ sáng California.

===== Xin bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi qua Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/