Phần 1: Bầu cử Taiwan, biểu tình Hồng Kông; Gian lận made in VN; Căng thẳng Hoa Kỳ – Iran

Phần 1: Bầu cử Taiwan, biểu tình Hồng Kông; Gian lận made in VN; Căng thẳng Hoa Kỳ - Iran

Phần 1: Câu chuyện tuần này với Hoàng Thế Dân và Xuân Trâm (04/01/20)
Xem phần 2: https://youtu.be/kzRiQ2su41Y

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/