Phạm Minh Hoàng: Luật đất đai sẽ còn gây ra nhiều thảm cảnh Đồng Tâm

Phạm Minh Hoàng

Câu Chuyện Trong Tuần kỳ nầy nhà giáo Phạm Minh Hoàng nhận định về nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh Đồng Tâm.

Youtube Việt Tân