Phải lôi cổ Bộ Chính Trị ra hầu toà mới đúng

Trong vụ án Đinh La Thăng – PVN này, Bộ Chính trị đảng CSVN mới chính là thủ phạm, với vai trò là kẻ chủ mưu gây nên.

Xin bạn xem tiếp bài Phải lôi cổ Bộ Chính Trị ra hầu toà mới đúng tại Chân Trời Mới Media.