Ông Cao Thạc Thái kêu gọi quan chức nội các Mỹ tham gia buổi lễ nhậm chức của TT Thái Anh Văn.


Cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan đã kết thúc. Tờ Washington Post đặc biệt cho đăng bài viết của chủ tịch Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Loan tại Mỹ, ông Cao Thạc Thái. Ông Cao Thạc Thái k&ec……more