Nói láo và tham nhũng

Nói láo và tham nhũng

Vậy tham nhũng là gì? 
Theo định nghĩa, bất kỳ người nào có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi riêng thì gọi là tham nhũng.

Xin bạn xem tiếp bài Nói láo và tham nhũng tại Chân Trời Mới Media.