Nói để anh Phúc Hói biết mà tính!

XẢ BOT CAI LẬY – KẾ SÁCH THẢ SĂN SẮT BẮT CÁ RÔ CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN

Tác giả: BOT

Đúng như Chân Trời mới đã dự đoán. Cuối cùng thì kế sách “Thả con săn sắt, bắt con cá rô” của nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã thành công rực rỡ. Tối ngày 4/12, sau khi đi thị sát, thủ tướng Phúc hói đã quyết định tạm dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy từ 1 đến 2 tháng để tính toán và điều chỉnh lại.

Xin bạn xem tiếp bài Nói để anh Phúc Hói biết mà tính! tại Chân Trời Mới Media.