Nỗi ám ảnh của Putin

Bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng cứ mỗi ngày trôi qua, Putin lại ngày càng trở nên đau đầu hơn với những lo lắng hiện hữu của mình: Điều gì tiếp theo đây?

Xin bạn xem tiếp bài Nỗi ám ảnh của Putin tại Chân Trời Mới Media.