Những người “mẹ vắng nhà”

Những người “mẹ vắng nhà”

Cũng là lúc thêm một “mẹ vắng nhà” nữa. 
Tôi lặng người, trước những bản tin chia sẻ dồn dập trên mạng từ sáng đến giờ. Cuộc vây bắt, dứt khỏi vòng tay bà mẹ một đứa trẻ mới 22 tháng tuổi.

Xin bạn xem tiếp bài Những người “mẹ vắng nhà” tại Chân Trời Mới Media.