Những cái chết vô cùng thương đau của 39 người Việt chết tại Essex, Anh

Những cái chết vô cùng thương đau của 39 người Việt chết tại Essex, Anh

Các diễn giả: Lê Hải, Phú Sĩ, và Thanh Liêm ̣̣(Nov 3, 2019)

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/