Những bản án khắc nghiệt cho các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền.

Những bản án khắc nghiệt cho các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền.

Ngày 11 tháng Mười Một, 2019, tòa án CSVN đã tuyên án với mức hình phạt rất nặng: Ông Châu Văn Khảm là 12 năm tù và trục xuất khỏi Việt Nam sau khi mãn hạn tù, ông Nguyễn Văn Viễn là 11 năm tù và 5 năm quản chế, ông Trần Văn Quyền là 10 năm tù và 5 năm quản chế.

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/