Nhà văn: trước khi là tinh hoa, hãy biết kêu đau

một nhà văn, một nhà thơ cũng phải can đảm mới có thể nhận diện được nỗi đau. Kể cả khi nhận diện được, họ cũng cần một sự can đảm để đi tới chia sẻ, phản ánh, lên tiếng về nỗi đau.

Xin bạn xem tiếp bài Nhà văn: trước khi là tinh hoa, hãy biết kêu đau tại Chân Trời Mới Media.