Nhà báo Nguyễn Vũ Bình phân tích về số tiền nợ khủng khiếp của doanh nghiệp nhà nước

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình phân tích về số tiền nợ khủng khiếp của doanh nghiệp nhà nước

Chương trình được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi và trên trang mạng vào mỗi Thứ Bảy lúc 6 giờ sáng California.

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi qua Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/